Voorwaardelijke verbintenissen :  Hoofdstuk 4 : De draagwijdte van de terugwerking van de vervulde voorwaarde

De rol van de retroactiviteit van de vervulde voorwaarde

Zakelijke werking van de vervulde ontbindende voorwaarde

Ondanks de artikelen 1179 en 1183 BW kent het Belgisch recht anno 2007 geen terugwerkende kracht van de vervulde voorwaarde in de zin van dat alles wat gebeurde tijdens de wachtperiode ongedaan wordt gemaakt.

De vervulling van de voorwaarde doet de eigendom vrij en onbelast naar de definitieve eigenaar overgaan. Dit is de zakelijke werking van de vervulde ontbindende voorwaarde.

De zakelijke werking van de vervulde ontbindende voorwaarde betreft enkel verbintenissen die de overdracht of het totstandbrengen van zakelijke rechten beogen.