1. Schuldeisers kunnen handelingen welke hun rechten benadelen naast zich neerleggen