Een schuldeiser kan opkomen tegen de bedrieglijke benadeling die zich schuldenaar pleegt

Volgens artikel 1167 B.W. kunnen schuldeisers in hun eigen naam opkomen tegen de handelingen die hun schuldenaar verricht heeft met bedrieglijke benadeling van hun rechten.

De vordering die de schuldeisers dan instellen wordt de Pauliaanse vordering genoemd. De vordering wordt ingesteld tegen de derde die met de debiteur heeft gecontracteerd.

De schuldeiser moet titularis zijn van een schuldvordering van voor de datum waarop de aangevochten handeling werd verricht. Aan dit anterioriteitsvereiste is voldaan als de oorzaak van de schuldvordering dateert van voor de bedrieglijke handeling.

Belgie