Verbintenissenrecht

2006

Bronnen der verbintenissen

Overeenkomsten, eenzijdige rechtshandeling

Onrechtmatige daad

Oneigenlijke contracten

De wet

 

Gevolgen der verbintenissen

Algemene gevolgen: dwanguitvoering, behoud van het vermogen van de schuldenaar

Relativiteit van verbintenissen: wilsautonomie, sterkmaking, beding ten behoeve van een derde

Bijzondere gevolgen van bepaalde verbintenissen

 

Overdracht der verbintenissen

Overdracht van schuldvordering

Beding ten behoeve van een derde

 

Hoe verbintenissen tenietgaan

Betaling

Schuldvernieuwing

Schuldvergelijking

Kwijtschulding van schuld

Schuldvermenging

Vergaan der verschuldigde zaak

2747.com / law / obligation / law

contact

Burgerlijk recht

Strafrecht

Notarieel recht