Belgisch Burgerlijk Wetboek
Boek III. - Titel IV. - Verbintenissen buiten overeenkomst

Hoofdstuk II. - Misdrijven en oneigenlijke misdrijven

...
Art. 1385. De eigenaar van een dier, of, terwijl hij het in gebruik heeft, degene die zich ervan bedient, is aansprakelijk voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het onder zijn bewaring stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was.