Overeenkomstenrecht: wilsautonomie

Volgens de wetten van het Belgische volk genieten de burgers allen dezelfde vrijheid.

Juridische beperkingen aan de wilsautonomie bij het sluiten van een overeenkomst

Openbare orde en goede zeden

Dwingend recht

Toetredingscontracten

Veinzing

Pauliaanse vordering

 

2747.com / law / obligation / law

contact

Verbintenissenrecht

Burgerlijk recht

Strafrecht

Notarieel recht

Fiscaal recht