Belgisch Burgerlijk Wetboek

Boek 3 - Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen

Hoofdstuk VI. - Bewijs van de verbintenissen en bewijs van de betaling

Afdeling I. - Schriftelijk bewijs
§ I. De authentieke titel. Art. 1317-1321
§ II. De onderhandse akte. Art. 1322-1332
§ III. Kerven. Art. 1333
§ IV. Afschriften van titels. Art. 1334-1336
§ V. Akten van erkenning en van bevestiging. Art. 1337 - 1340

Afdeling II. - Bewijs door getuigen

Afdeling III. - Vermoedens  Art. 1349
§ 1. Vermoedens die bij de wet zijn ingesteld. Art. 1350-1352
§ II. Vermoedens die niet bij de wet zijn ingesteld. Art. 1353

Afdeling IV. - Bekentenis van partijen Art. 1354-1356

Afdeling V. - De eed. Art. 1357
§ I. De beslissende eed. Art. 1358-1365
§ II. De ambtshalve opgelegde eed. Art. 1366-1369

Artikel 1370 Belgisch Burgerlijk Wetboek