Eigenaar zijn van een eigen woning

In BelgiŽ wordt traditioneel het bezit van een eigen woning aangemoedigd. Er zijn vele fiscale maatregelen in die zin voorzien. Het bezit van meerdere onroerende eigendommen wordt echter niet fiscaal aangemoedigd.

Onroerende voorheffing

Voor de eigen woning dient u wel onroerende voorheffing te betalen, maar verder wordt men niet meer belast in de inkomstenbelasting. Dit is een voordeel ten opzichte van wie eigenaar is van een twee, derde of vierde onroerend goed.

Registratierechten

Abattement

Wie een eerste woning aankoopt kan genieten van een vermindering van de registratierechten.

Meeneembaarheid van registratierechten

Wie zijn hoofdverblijfplaats verkoopt en  binnen de 2 jaar een nieuwe woning aankoop om er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen, hoeft de registratierechten die hij op de aankoop van de eerste woning betaalde niet opnieuw te betalen.

Wie een twee woonst koopt en daar zijn hoofdverblijfplaats vestigt, en binnen de 2 jaar zijn vorige hoofdverblijfplaats verkoopt, zal een teruggave krijgen van de registraterechten die hij bij de eerste aankoop heeft betaald.

Door deze maatregel van de Vlaamse overheid wordt verhuizen betaalbaarder. Dit kan helpen om het verkeersprobleem in BelgiŽ terug te dringen.

Klein beschrijf

Voor de aankoop van een huis met een laag kadastraal inkomen, wat betekent een kleindere woning ("bescheiden woning"), worden de registratierechten aanzienlijk verlaagd.

Meerwaarde als diverse inkomst

Wie binnnen de 5 jaar na de aankoop een eigendom verkoop en daarbij een meerwaarde bekomt, betaalt normaal inkomstenbelasting op deze uitzonderlijke inkomsten. Voor de eigen woning geldt deze regeling echter niet, zodat men in dat geval geen belasting hoeft te betalen op de meerwaarde. Ook hier dus weer een fiscaal voordeel voor woning die de eigenaar zelf bewoont. Voor grond bedraagt de termijn 8 jaar.