De terugwerkende kracht van de vervulde opschortende voorwaarde