Het recht van natrekking

2747.com / law / property / accession

contact

Zakenrecht Burgerlijk recht

De eigenaar van de grond, wordt eignaar van alles wat aan die grond wordt verbonden.

Bouw je een zwembad dan wordt de eigenaar van de grond, eigenaar van het zwembad. Zet je een gebouw op een grond, dan wordt de eiganaar van de grond, ook eigenaar van het gebouw. Dit alles behalve indien de eigenaar van de grond zou vragen dat het zwembad of de gebouwen zouden verwijderd worden.

In artikel 555 Belgisch Burgerlijk Wetboek vinden we de vergoedingsregels inzake natrekking. Ingeval de eigenaar de zaken die aan zijn eigendom werden verbonden wenst te behouden, dient hij de waarde van de materialen te vergoeden.

Hof van het Beroep te Gent, Arrest van 9 januari 1998, (T.B.B.R., Tijdschrift Belgisch Burgerlijk Recht 1998, pagina 251) Feiten : Een man komt inwonen bij een vrouw en installeert in haar woning een nieuwe keuken. De relatie wordt verbroken en de man verlaat de woning. Hij vordert dat hem de waarde van de keuken vergoed zou worden. In rechte : Het Hof van Beroep van Gent willigt zijn eis in op basis van art. 555 B.W. en op basis van het feit dat de vrouw, bij het verlaten door de man van haar woning, niet geŽist heeft dat de keuken zou worden weggeruimd. Bovendien, omwille van het feit dat de vrouw, na 9 jaar, nog steeds de keuken gebruikt geacht mag/moet worden dat zij gekozen heeft voor het behoud ervan. Indien zij kiest voor het behoud ervan dan dient zij de waarde van de materialen te vergoeden aan de man die bij haar was komen inwonen en op zijn kosten een keuken installeerde in haar woning.