Het Belgische zakenrecht

Zakelijke rechten en vorderingsrechten

Roerende en onroerende goederen

Domeingoederen

Eigendomsrecht

Appartementenrecht

Vruchtgebruik

Recht van opstal

Erfpacht

Erfdienstbaarheden

by www.2747.com / law / Belgie

 

 

Over het eigendomsrecht in Belgie: Zakenrecht:

recht van opstal

erfpacht

Andere gebieden van het recht: notarieel recht, beslagrecht, faillissementsrecht, vennootschapsrecht, contractenrecht

2747.com / law / property intlawforum.jpg (18452 bytes)

contact

Belgium - Antwerp - Brussels

In Belgie is het grondwettelijk gewaarborgd dat niemand kan onteigend worden zonder bilijke en voorafgaandelijke schadevergoeding.

Het eigendomsrecht vinden we terug in artikel 544 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek in 2005.

Er zijn nog andere zakelijk rechten zoals vruchtgebruik, recht van gebruik en bewoning, opstal, erfpacht.

In andere rechtsstelsel: Uk, Usa, Italy

testament, schenking, nalatenschap, huwelijk