Zakenrecht anno 2003

Artikel 1, Eerste Protocol E.V.R.M.

Actuele knelpunten inzake appartements-medeeigendom
De organen van de vereniging van mede-eigenaars
Verlijden van de authentieke akten m.b.t. de mede-eigendom en vertegenwoordiging - De aankoop en de verkoop van gemeenschappelijke delen van het gebouw


Actualia burenhinder: over buren en hun kuren


Actualia vruchtgebruik, erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden