Handboek van den Eigenaar

Verhuring van onroerende goederen
Opgelet met de leegstandbelasting. Indien uw eigendom op een inventaris van de leegstand terecht komt, zal U maar een korte termijn hebben om hiertegen bezwaar in te dienen. Ook moet U opletten. Er zijn steden die zelfs een leegstandheffing opleggen. Daarnaast heeft de Vlaamse Regering sedert 1995 de strijd tegen de leegstand aangevangen. De leegstandheffing kan dus van verschillende kanten komen.


Schenken
U kan als eigenaar beslissen uw eigendom weg te schenken. Ook al is de begiftigde U daarna ondankbaar, toch zal U de schenking bijna onmogelijk kunnen herroepen. Gegeven is gegeven.