recht van opstal
(wet van 10 januari 1824)

Het recht van opstal is een zakelijk recht.