recht van opstal
Wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal

Artikel 1


Het regt van opstal is een zakelijk regt om gebouwen, werken of beplantingen op eens anders grond te hebben.


Notariskennis