recht van opstal
Wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal

Art. 2
Degene die het regt van opstal heeft kan hetzelve vervreemden en met hypotheek belasten.
   Hij kan de goederen, aan het regt van opstal onderworpen, met erfdienstbaarheden bezwaren, doch alleen voor het tijdvak, gedurende hetwelk hij het genot van dat regt bezit.