recht van opstal
Wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal

Art. 3 
De titel van aankomst van het regt van opstal moet in de daartoe bestemde openbare registers worden overgeschreven.