recht van opstal
Wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal


Artikel 6 anno 2007:

   Bij het eindigen van het regt van opstal treedt de grondeigenaar in den eigendom van de gebouwen, werken en beplantingen, onder gehoudenis om de waarde daarvan op dien tijd te betalen aan dengenen die het regt van opstal had, welke laatste het regt van terughouding zal hebben, tot dat die betaling zal voldaan zijn.

Commentaar - Rechtsleer