recht van opstal
Wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal

Art. 9  
Het regt van opstal, gaat, onder anderen, verloren:
    1° Door vermenging;
    2° Door het te niet gaan van den grond;
    3° Door de verjaring van dertig jaren.