Het recht van opstal

Over het eigendomsrecht in Belgie:

erfpacht

Afstand van het recht van natrekking

Een eigenaar kan afstand doen van het recht van natrekking

Recht van opstal

Vruchtgebruik, erfpacht, recht van bewoning, recht van opstal zijn allemaal zakelijke rechten. We vinden het recht van natrkking beschreven in het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

 

In andere rechtsstelsels: Uk, Norway

Aanverwante juridische onderwerpen: huur, verkoop, schenking, nalatenschap, huwelijk

by www.2747.com / 2747 / law / roperty / building rights / Belgie Zie ook: planting rights / Belgie