Belgisch Burgerlijk Wetboek

Boek II. - Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom

Titel II. Eigendom

Art. 544 BW : Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen.

Art. 546 BW : De eigendom van een roerende of een onroerende zaak geeft recht op al wat zij voortbrengt en op hetgeen, hetzij natuurlijk, hetzij kunstmatig, als bijzaak ermee verenigd wordt.

Dit recht wordt recht van natrekking genoemd.

Hoofdstuk I. Recht van natrekking op hetgeen door een zaak wordt voortgebracht

Hoofdstuk II. Recht van natrekking op hetgeen met de zaak verenigd wordt en één lichaam ermee uitmaakt

Art. 551. Alles wat met de zaak verenigd wordt en één lichaam ermee uitmaakt, behoort de eigenaar toe, volgens de hierna gestelde regels.

Hoofdstuk III. Medeëigendom
 
2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht