Belgisch Burgerlijk Wetboek

Boek II. - Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom - Titel II. Eigendom

Hoofdstuk II. - Recht van natrekking op hetgeen met de zaak verenigd wordt en één lichaam ermee uitmaakt

Art. 551. Alles wat met de zaak verenigd wordt en één lichaam ermee uitmaakt, behoort de eigenaar toe, volgens de hierna gestelde regels.

Afdeling I
. - Recht van natrekking betreffende onroerende zaken

Afdeling II. - Recht van natrekking betreffende roerende zaken

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht