Belgisch Burgerlijk Wetboek

Boek II. - Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom

Titel IV. Erfdienstbaarheden of grondlasten

Art. 637 Een erfdienstbaarheid is een last op een erf gelegd tot gebruik en tot nut van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort.

Art. 639 Zij ontstaat of uit de natuurlijke ligging van de plaatsen of uit verplichtingen door de wet opgelegd of uit overeenkomsten tussen de eigenaars gesloten.

Hoofdstuk I. Erfdienstbaarheden die ontstaan uit de ligging van de plaatsen

Hoofdstuk II. Erfdienstbaarheden die door de wet gevestigd zijn

Hoofdstuk III. Erfdienstbaarheden die door 's mensen toedoen gevestigd worden

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht