De wet van 7 oktober 1886. - Veldwetboek

(de nederlandse tekst van deze wet werd vastgesteld door de wet van 8 april 1969)

Titel 1. - Plattelandsregeling

Hoofdstuk 1. - Graafrecht

Hoofdstuk 5. Afsluiting van eigendommen. Afstand voor beplantingen. Afbakening van landbouw en bosbouwzones

Titel 2. - Veldpolitie

Hoofdstuk 1. - Algemene bepalingen.