Belgisch Gerechtelijk Wetboek

Deel 4. - Burgerlijke rechtspleging - Boek 4. - Bijzondere rechtsplegingen

Verdeling en veiling van onverdeelde goederen

Afdeling II. Gerechtelijke verdeling

Art. 1207 : Indien een van de medeëigenaars weigert in te stemmen met de verdeling

Art. 1208

Art. 1209. de rechtbank beslist 

Art. 1210 : daden van louter beheer

Art. 1211 : de verkoop

Art. 1212 : boedelbeschrijving,  rekeningen,  afrekening

Art. 1213 : aanmaning proces-verbaal van de opening der werkzaamheden

Art. 1214: twee notarissen

Art. 1215 : deskundig onderzoek

Art. 1216. roerende goederen

Art. 1217 :  inbrengen en de vooruitnemingen

Art. 1218 : verdeling in natura

Art. 1219. § 1. overeenstemming - § 2. oneens

Art. 1220 : verkaveling onmogelijk 

Art. 1221 :

Art. 1222 :

Art. 1223

Art. 1224 : overschrijving

Wetsgeschiedenis - Wettekst: 2006