Belgisch Burgerlijk Wetboek: Boek 2 :  Titel III. - Vruchtgebruik, gebruik en bewoning

Hoofdstuk I. - Vruchtgebruik

Afdeling I. - Rechten van de vruchtgebruiker

....
Artikel 587 Burgerlijk Wetboek (anno 2007):

Indien aan het vruchtgebruik zaken zijn onderworpen die men niet kan gebruiken zonder ze te verbruiken, zoals geld, graan of drank, dan heeft de vruchtgebruiker het recht ze te gebruiken, onder verplichting echter om bij het einde van het vruchtgebruik een gelijke hoeveelheid zaken van dezelfde hoedanigheid en waarde, of de geschatte waarde, terug te geven.


Quasi-vruchtgebruik - Commentaar - Teruggaveplicht