Teruggaveplicht van de vruchtgebruiker

Op het einde van het vruchtgebruik komt de zaak zelf terug toe aan de eigenaar.

De vruchtgebruiker (of zijn rechtsopvolger) heeft dus een teruggaveplicht.

Om deze teruggave veilig te stellen:

- moet de vruchtgerbuiker een boedelbeschrijving maken (art. 600 BW)

- moet de vruchtgerbuiker zich borg stellen (art. 601 BW)

- mag de vruchtgebruiker de zaak niet vervreemden, maar toch zal hij dit kunnen voor zaken die door het gebruik dat men ervan maakt zullen worden verbruikt (art. 587 BW)