Vruchtgebruik op een effectenportefeuille


Men kan een contractueel quasi-vruchtgebruik overeenkomen inzake het vruchtgebruik op een effectenportefeuille.

Men kan het vruchtgebruik op een effectenportefeuille als een gewoon vruchtgebruik zien (geen quasi-vruchtgebruik), maar dan op een universaliteit.

In beide gevallen is het de bedoeling dat de vruchtgebruiker de individuele aandelen in de effectenportefeuille op eigen houtje kan vervreemden.

Indien de toestemming van de naakte eigenaar vereist zou zijn voor iedere vervreemding, is een goed beheer van de effectenportefeuille te ingewikkeld.

Ingeval van contractueel quasi-vruchtgebruik op een effectenportefeuille is het goed om ook iets overeen te komen inzake de teruggaveplicht.