Titels en effecten aan toonder


Men kan een contractueel quasi-vruchtgebruik overeenkomen inzake het vruchtgebruik op titels en effecten aan toonder.

Van rechtwege is er traditioneel sprake van een gewoon vruchtgebruik, met gewone terugaveplicht van de titels en effecten zelf. Er is van rechtswege geen sprake van een quasi-vruchtgebruik.


Ingeval van contractueel quasi-vruchtgebruik op titels en effecten aan toonder is het goed om ook iets overeen te komen inzake de teruggaveplicht.