Contractueel quasi-vruchtgebruik in 2006

Artikel 587 Burgerlijk Wetboek voorziet van rechtswege in een quasi-vruchtgebruik op goederen die uit hun aard verbruikbaar zijn.

Vruchtgebruik wordt gevestigd door de wet of door de wil van de mens (art. 579 BW).

De regeling van het vruchtgebruik in in het Burgelrijk Wetboek is suppletief recht.

Contractueel kan worden bepaald dat een quasi-vruchtgebruik zal gelden voor andere goederen dan verbruikbare goederen.

Een goede contractuele regeling van een quasi-vruchtgerbuik kan van belang zijn voor het vruchtgebruik op een effectenportefeuille. Ook voor titels en effecten aan toonder kan een worden overeengekomen dat de vruchtgebruiker de titels en effecten op eigen houtje zal mogen vervreemden, en een terugaveplicht bij equivalent zal hebben.