Belgisch Burgerlijk Wetboek: Boek 2 :  Titel III. - Vruchtgebruik, gebruik en bewoning

Hoofdstuk I. - Vruchtgebruik

Afdeling I. - Rechten van de vruchtgebruiker

....
Artikel 587 Burgerlijk Wetboek (anno 2007):

Indien aan het vruchtgebruik zaken zijn onderworpen die men niet kan gebruiken zonder ze te verbruiken, zoals geld, graan of drank, dan heeft de vruchtgebruiker het recht ze te gebruiken, onder verplichting echter om bij het einde van het vruchtgebruik een gelijke hoeveelheid zaken van dezelfde hoedanigheid en waarde, of de geschatte waarde, terug te geven.

Teruggaveplicht bij quasi-vruchtgebruik

Artikel 587 BW is niet zo duidelijk over de precieze omvang van de teruggaveplicht.

Het is een terugaveplicht bij equivalent, aangezien de zaak zelf verbruikt is.

Men kan de terugaveplicht contractueel regelen.

Bij gewoon vruchtgebruik moet de vruchtgebruiker de zaak zelf terugeven. Bij gewoon vruchtgebruik mag de veruchtgebruiker de zaak niet vervreemden.

Bij quasi-vruchtgebruik mag de vruchtgebruiker de zaak vervreemden. De vraag is dan wat hij moet teruggeven op het einde van het vruchtgebruik.