Voortdurende erfdienstbaarheden

Artikel 688 BW geeft weer wat voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden zijn:

Voortdurende erfdienstbaarheden zijn die waarvan het gebruik voortdurend is of zijn kan zonder dat daartoe telkens een daad van de mens vereist is : zodanige zijn

waterlopen,

goten,

uitzichten

en andere van dien aard.
Erfdienstbaarheden 2007: topics - dialogen - clausules