Gewone of toevallige mede-eigendom in Belgie

De onverdeelde aandelen worden vermoed gelijk te zijn (artikel 577-2 , 2 BW)

 

2747.com / law / property / co-ownership / Belgie

contact

Zakenrecht

Het opstellen van notariele akten

Burgerlijk Recht

Fiscaal recht

Examenvraag 2002: Consultaties

III.1. Leon Goedaart woonde reeds meer dan zeven jaar samen met Maria Zachthuid toen ze beslisten om met hun beider spaarcenten samen een appartement gelegen te Geraardsbergen te kopen. Ze zijn niet gehuwd. De onderhandse verkoopsovereenkomst voorzag niets wat betreft hun respectievelijke rechten in dat goed.
De authentieke akte moet verleden worden voor notaris G. Dutalant, met stand-plaats te St-Niklaas, aan wie de partijen verzoeken om in de akte te vermelden dat de aankoop gedaan wordt voor 2/3 door Leon en voor 1/3 door Maria.
Doet dit verzoek juridische problemen rijzen waar de notaris de kopers op attent moet maken in hun eigen belang?
A. Op burgerrechtelijk vlak :
B. Op fiscaal vlak: