Burgerlijk Wetboek

Boek 2: Titel  I. - Onderscheid van de goederen


Artikel. 516. Alle goederen zijn roerend of onroerend.


Hoofdstuk I. - Onroerende goederen

Hoofdstuk II. - Roerende goederen

Hoofdstuk III. - Goederen met betrekking tot hun bezitters