Burgerlijk Wetboek
Boek 2: Titel  I. - Onderscheid van de goederen: Hoofdstuk I: Onroerende goederen
...
Artikel 526 BW:

Onroerend door het voorwerp waarop zij betrekking hebben, zijn :
  Het vruchtgebruik van onroerende goederen;
  Erfdienstbaarheden of grondlasten;
  Rechtsvorderingen die strekken tot het opeisen van een onroerend goed.

Commentaar - Rechtsleer