verdeling

Beding van aanwas

Titel 1 - Wetboek registratierechten
Hoofdstuk IV - Vaststelling van de rechten

Afdeling X : Verdelingen

Art. 114
   De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing op de uitvoering van een beding van terugvalling of van aanwas.Op het beding van aanwas kan het verdelingsrecht niet worden toegepast. Artikel 114 voorziet uitdrukkelijk.

Dat is ook logisch. Men heeft immers verkocht of geschonken onder opschortende voorwaarde van bijvoorbeeld het overlijden van de partner met wie men samen gekocht heeft. Een beding van aanwas heeft geen declaratief karakter zoals we dat terugvinden bij de verdeling van nalatenschappen.


Een beding van terugvalling, is gelijkaardig aan het beding van aanwas. Het verschil bestaat erin dat bij terugvalling diegene die iets verkrijgt onder opschortende voorwaarde, nog geen mede-eigenaar voordat hij het verkrijgt.