verdeling
Titel 1 - Wetboek registratierechten
Hoofdstuk IV - Vaststelling van de rechten

Afdeling X : Verdelingen


Artikel 110
Voor de goederen waarvan de akte de onverdeeldheid doet ophouden onder al de medeëigenaars, wordt het recht vereffend op de waarde van die goederen.

Voor de goederen waarvan de akte de onverdeeldheid niet doet ophouden onder al de medeëigenaars, wordt het recht vereffend op de waarde der afgestane delen.