Ger.W.: Burgerlijke rechtspleging : Bijzondere rechtsplegingen

Hoofdstuk VI. - Verdeling en veiling van onverdeelde goederen

Eerste afdeling. - Minnelijke verdeling
Artikel 1205 Ger.W.
Artikel 1206 Ger.W. : indien er onder de mede-eigenaars een minderjarige is


Afdeling II.  Gerechtelijke verdeling
Artikel 1207 Ger.W. ev.

Afdeling III.  Bepaling geldend voor de twee vorige afdelingen. Art. 1225