Notarieel gerechtelijk privaatrecht

De veiling van onverdeelde goederen