verdeling
Echtscheiding - Erfenis - Vennootschap

Indien minstens twee personen dezelfde rechten op dezelfde zaak hebben, bevinden zij zich in een toestand van onverdeeldheid.

Wetgeving

Alle onverdeelde mede-eigenaars moeten in principe bij unanimiteit de zaak die zij gemeenschappelijk bezitten samen beheren.

De verdeling van een gemeeschappelijke zaak wordt geregeld zoals de verdeling van een erfenis (art. 577-2 par 8 BW)

Wie een deel heeft in een nalatenschap kan aan een notaris vragen dat die een inventaris opmaakt (art. 1177 Ger.W.)

Niemand kan gedwongen worden in onverdeeldheid te blijven (art. 815 BW)

Bij echtscheiding met onderlinge toestemming moeten de echtgenoten een regelingsakte opmaken (art. 1287 Ger.W.)  


Bij een verdeling kunnen ook de belangen van een schuldeiser van een deelgenoot in het gedrang komen.

Op de verdeling van onroerende goederen moet registratierecht worden betaald van 1 procent (art. 109 W. Reg)Wetgeving