verdeling
Titel I - Wetboek registratierechten
Hoofdstuk IV - Vaststelling van de rechten

Afdeling X : Verdelingen


Art. 109 : Tarief


Art. 110 : Heffingsgrondslag


Art. 113 : Bedrogvoorkomende bepaling


Art. 114 : De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing op de uitvoering van een beding van terugvalling of van aanwas.