Registratierechten

Belastbare rechtshandelingen bij verdeling

Opdat het recht van verdeling kan gevorderd worden, is vereist:

Het voorafbestaan van een onverdeldheid
Gemene rechten op eenzelfde zaak of boedel - Rechten van dezelfde aard

Een overeenkomst onder bezwarende titel


Een onroerende verrichting
De verdeling van roerende goederen werd toch niet ter registratie aangeboden, en afgeschaft.


Een verrichting tussen deelgenoten