Registratierechten

Heffingsregels bij verdeling

Heffingsgrondslag - Afhankelijke en onafhankelijke beschikkingen

Ophouding van de onverdeeldheidNiet-ophouding van de onverdeeldheid