Registratierechten

Bijzondere verrichtingen bij verdeling

Verwerving bij overeenkomst van een onverdeeld deel door een derde
Artikel 113 W. Reg. is bedrogvoorkomend bedoeld. Het is ook van toepassing op de erfgenamen van de derde-verkijger.

Uitvoering van bedingen van aanwas of terugval
Artikel 114 W. Reg. maakt dat deze bedingen aan het verkooprecht of schenkingsrecht zullen onderworpen zijn.

Omzetting van bepaald erfrechtelijk vruchtgebruik
Artikel 109, 3 W. Reg. maakt dat deze omzetting niet aan het verkooprecht maar delingsrecht wordt onderworpen, hoewel er strik genomen geen onverdeeldheid is tussen vruchtgebruik en naakte eigendom.