Het verdelen van eigendom

De vordering tot uit onverdeeldheid treding

Artikel 815 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006:
Niemand kan worden genoodzaakt in onverdeeldheid te blijven; en de verdeling kan te allen tijde worden gevorderd, niettegenstaande enige hiermee strijdige verbodsbepaling of overeenkomst.

Men mag echter overeenkomen de verdeling voor een bepaalde tijd uit te stellen; zodanige overeenkomst kan voor niet langer dan vijf jaren verbindend zijn; maar zij kan vernieuwd worden. (2001)

Die overeenkomst kan aan derden worden tegengeworpen. Zij moet in de registers van de hypotheekbewaarder worden overgeschreven, indien zij op een of meer onroerende goederen slaat.

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht