Voortijdig einde van het opstalrecht

Opstalovereenkomst
Clausule die voorziet in de mogelijkheid van vervroegde beeindiging van het opstalrecht met betaling van een economisch verantwoorde vergoeding.

Artikel 6 opstalwet.

Recht van opstal 2007: topics - dialogen - clausules