Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek II. - Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom

Titel II. Eigendom

Art. 544 BW : Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen.


Commentaar

De evenwichtsleer van het Belgische Hof van Cassatie: 6 april 1960