Onroerende goederen

Alle goederen zijn ofwel roerend ofwel onroerend.

Ook onlichamelijke goederen zoals een bankrekening of een schuldvordering zijn dus roerend of onroerend.

Burgerlijk Wetboek (2006)

 

2747.com / law / property / immovable

contact

Hypotheken

Notarieel recht

Ruimtelijke Ordening

Fiscaal recht

Faillissementsrecht

Beslagrecht

Zekerheidsrechten

Burgerlijk Recht

Trefwoorden inzake zakenrecht

Roerende goederen