Het eigendomsrecht en successierechten

Bewijsregels

Artikel 108 Wetboek Successierechten voorziet in een omkering van de bewijslast ten voordelen van de fiscale administratie.

Art. 108 W. Succ. anno 2006:
De eis tot betaling van de rechten van successie en van overgang bij overlijden, alsmede van de boeten wegens gebrek aan aangifte of wegens niet-aangifte van enig roerend of onroerend goed, is, tot levering van het tegenbewijs, voldoende vastgesteld bij de door de afgestorvene te zijnen bate of op zijn verzoek verleden akten van eigendom.
Edoch, ten opzichte der roerende goederen waarop artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek betrekking heeft, bestaat het door vorige alinea gevestigd wettelijk vermoeden slechts op voorwaarde dat de akten niet reeds sedert meer dan drie jaar vr het overlijden bestaan; in het tegenovergesteld geval, kan het bestaan van bedoelde akten door het bestuur enkel ingeroepen worden als een element van vermoeden, overeenkomstig artikel 105.

 

2747.com / law / property / inheritance tax

contact

De aangifte van nalatenschap

Notarieel recht

Burgerlijk recht