Belgisch Wetboek van internationaal privaatrecht
Hoofdstuk VIII. - Goederen: Afdeling 3. - Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen

Uitwerking van beslissingen inzake intellectuele eigendom

Art. 95. WIPR:

Buitenlandse rechterlijke beslissingen betreffende de registratie of de rechtsgeldigheid van intellectuele eigendomsrechten die neerlegging of registratie vereisen, worden in België niet erkend indien, naast het bestaan van een weigeringsgrond bedoeld in artikel 25, de neerlegging of de registratie in België werd verzocht, werd gedaan of had moeten gedaan worden bij toepassing van een internationaal verdrag.